Reklama:
Reklama:

Powrót do listy wiadomości

Najnowsze wiadomości

30 styczeń 2018

Kurs sędziego PZPN - zapisy

Zapisy na kurs przyjmowane są do 15 lutego 2018.  Druki na stronie podlaskizpn.org

WARUNKIEM ZGŁOSZENIA JEST ZŁOŻENIE PEŁNEJ DOKUMENTACJI NA KURS I DOKONANIE  WPŁATY WPISOWEGO.

 Zapisując się na kurs kandydat:

1) Wypełnia ankietę kandydata (ZAŁĄCZNIK NR 1)€‹ i wysyła ją na e-maila do danego wykładowcy Łomża, Suwałki, Białystok i Łapy. Na pierwszych zajęciach dostarcza dokumentacje w wersji papierowej.
2) Dostarcza oświadczenie kandydata o niekaralności (ZAŁĄCZNIK NR 2)
3) Dostarcza zgodę opiekunów prawnych w przypadku osób, które nie ukończyły 18-go roku życia (ZAŁĄCZNIK NR 3)
4) Dostarcza zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do czynnego sędziowania.
5) Dostarcza dokument (kserokopia) określający poziom wykształcenia - minimum średnie.

W przypadku kandydatów kontynuujących naukę należy przedstawić ostatni dokument (świadectwo maturalne lub zaświadczenie o kontynuowaniu nauki w szkole kończącej się maturą itp.)
6) Dostarcza dwie aktualne fotografie (podpisane).
7) Dokonuje WPŁATY wpisowego w kwocie 250,00 zł, przelewem na konto Kolegium Sędziów Podlaskiego ZPN nr 46 1160 2202 0000 0003 3630 9161 z dopiskiem Kurs sędziowski 2018 oraz przesyła potwierdzenie przelewu wraz z ankietą.

Oprócz wykładów w cenie zawiera się: gwizdek, kartki, Przepisy gry w Piłkę Nożną.

8) Musi mieć ukończone 16 lat.

 

W razie pytań proszę dzwonić lub pisać:

Łomża Radosław Jemielity 504 124 297 e-mail: rado006@wp.pl

Materiał szkoleniowy oparty jest na najnowszych wytycznych FIFA i UEFA. Kurs sędziowski zakończony będzie TESTEM teoretycznym i sprawnościowym. Po pozytywnym zaliczeniu TESTÓW kandydat uzyskuje miano sędziego próbnego Podlaskiego ZPN.

Pokaż wiadomości

Reklama: